Потребне су вам консултације? Закажите састанак.

10

година искуства у правној струци

Упознајмо се

Добродошли у канцеларију адвокатаГорана Дојчиновића

Адвокат Горан Дојчиновић оснивач је адвокатске канцеларије Дојчиновић.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Након завршених студија у потпуности се посветио адвокатури као независној и самосталној служби пружања правне помоћи физичким и правним лицима, најпре као адвокатски приправник, а потом и као адвокат. Члан је Адвокатске коморе Војводине.

Кроз адвокатску професију фокусирао се искључиво на поједине области права како би их усавршио у потпуности и специјализовао се за њихову адекватну примену и свеобухватно пружање правне помоћи.

Део је тима Института за медијацију, преговарање и јавне политике из Новог Сада.

Goran Dojčinović kancelarija
Наше услуге

Експерти у областима права

Адвокатска канцеларија Дојчиновић специјализована је и за следеће области права:

Блог

Последње вести

Значајна дешавања и активности адвокатске канцеларије Дојчиновић

Медијација у привреди

Медијација у привреди

Дана 23. априла 2024. године, адвокат Горан Дојчиновић из Новог Сада присуствовао је информативној сесији…

Прочитај више
Зове Вас прекршајни суд? Ко је покренуо поступак и ко Вас гони?

Зове Вас прекршајни суд? Ко је покренуо поступак и ко Вас гони?

У организацији пројекта „Отворена врата правосуђа“, адвокат Горан Дојчиновић из Новог Сада је дана 16.03.2023….

Прочитај више
Упис у катастар непокретности

Упис у катастар непокретности

Уз помоћ адвокатске канцеларије Дојчиновић из Новог Сада и адвоката Горана Дојчиновића извршите упис своје…

Прочитај више

Ту смо за сва Ваша питања

Уколико имате нека питања и проблеме правне природе за које Вам је потреба стручна помоћ, пошаљите питање и закажите свој термин за консултације.

Најчешће постављена питања

Запослени право на коришћење годишњег одмора у календарској години стиче после месец дана непрекидног рада код послодавца, с тим што у тој календарској години има право на сразмерни део годишњег одмора за сваки месец дана рада.

Да, уколико сматрате да је неко Ваше право повређено, на основу прекршајног налога можете иницирати покретање прекршајног поступка. У том случају немојте платити казну која је изречена налогом, већ у року од осам дана од дана уручења налога, иницирајте покретање прекшајног поступка. Консултујте се са адвокатом о томе да ли пред судом можете доказати Ваше тврдње о повреди права. Увек прочитајте обавештења на полеђини прекршајног налога.

Уколико у последње четири године у односу на прекршај за који Вам нуде споразум о признању, нисте извршили исти или истоврсан прекршај за који сте правноснажно осуђени, одбијање закључења споразума о признању прекршаја може бити повољнија опција за Вас. У току поступка пред судом може доћи до примене института ублажавања казне, на основу којег суд изриче новчане казне које су готово увек у мањем износу од оне која се нуди на основу споразума. Уколико новчану казну прате друге законом прописане мере, онда је закључење спoразума у том смислу боља опција.

Да, послодавац запосленом у том случају може да да отказ због непоштовања радне дисциплине. Поред тога, постоје и друге законом прописане мере које послодавац поводом тога може да предузме у односу на запосленог, али отказ је најчешћи случај. Међутим, послодавац је у обавези да докаже да је до злоупотребе заиста и дошло, па у том смислу може о свом трошку да поднесе захтев надлежном здравственом органу за утврђивање здравствене способности запосленог. Запослени је у обавези да се подвргне таквој контроли, јер се свако одбијање истог има сматрати непоштовањем радне дисциплине као отказног разлога. Овакав вид злоупотребе од стране запосленог, повлачи и одговорност лекара, а што представља другу тему, којом се послодавци свакао због наведеног имају права бавити.

Наши клијенти